W dniu 12 maja 2016 r. odbyło się spotkanie artysty Michała Litkiwa z uczniami Gimnazjum nr 7 w Zespole Szkół nr 9 w Tychach. Miejscem spotkania była sala w holu Mediateki, w której 10.04. odbył się wernisaż artysty. Tytuł wystawy to „0budzić wyobraźnię”.

Na spotkanie uczniowie przyjechali z nauczycielką zajęć artystycznych – Urszulą  Poposką. Celem spotkania była konfrontacja młodego odbiorcy z nową współczesną sztuką, jaką prezentują prace  Michała Litkiwa, kształtowanie u uczniów potrzeby estetycznego przeżycia w kontakcie „na żywo” z obrazem, a także zrozumienia różnorodności czy też inności środków wyrazu artystycznego, wynikającego z nowego kryterium wartości współczesnego dzieła sztuki.

Artysta opowiadał o swojej twórczości. Analizował obrazy znajdujące się na wystawie, wyjaśniając, iż każdy z osobna stanowi oddzielną historię, odchodzącą od zewnętrznego piękna, ale oferującą jednak urodę wnętrza, wnętrza człowieka, jego przeżyć, wrażliwości, uczuć i marzeń.

Uczniowie zadawali pytania dotyczące technik i sposobu  interpretacji dzieł. Autor wyjaśniał, że idea jego twórczości polega na mówieniu, jakby pisaniu obrazu o sprawach ważnych dla człowieka, niezależnie od wieku odbiorcy. Pokazaniu nawet brzydoty, żeby pełniej odczuć piękno.

Dialog jaki nawiązał artysta z młodzieżą  przyniesie owoce w postaci prac plastycznych, jakie powstaną na zajęciach artystycznych w szkole. Każdy z uczestników wybrał jedną z prac, która szczególnie „przemówiła” do niego. Na jej podstawie stworzy własny przekaz plastyczny.

Autor podkreślił na koniec spotkania, że bardzo zależy mu na swoistej komunikacji, interakcji z oglądającą jego twórczość publicznością niezależnie od wieku. Intencją artysty jest, aby jego obrazy zmuszały do myślenia, pozwalały współuczestniczyć w artystycznej przygodzie, pobudzając wyobraźnię i ucząc tolerancji w innym widzeniu niż nasze własne.

Spotkanie okazało się wezwaniem do aktywności młodego człowieka, który w bezpośredniej konfrontacji z twórcą zrozumiał sens, jaki niesie każda kreacja artystyczna.

Prace plastyczne uczniów klasy III Gimnazjum nr 7 wkrótce również doczekają się swojej prezentacji.