I Konfrontacje Twórcze Młodzieży „ART INSPIRACJE – TYCHY 2017” zorganizowane zostały przez Fundację „Art Szansa” w terminie 26.06 – 30.06.2017 r.  W ramach Konfrontacji odbył się plener malarski, którego uczestnikami byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wyłonieni po przeglądzie prac. Miło zaskoczyło nas, że do udziału w Konfrontacjach zgłosiły się nie tylko osoby z Tychów, ale również z Lędzin, Rudy Śląskiej, Mikołowa, Katowic – Kostuchny, Kobióra, w tym uczennice Licem Plastycznego w Katowicach.

Celem Konfrontacji było:
– rozwijanie i doskonalenie warsztatu plastycznego i wrażliwości artystycznej uczestników;
– pobudzenie i konfrontacja twórczych poszukiwań młodzieży w wybranej technice plastycznej, wymiana doświadczeń artystycznych;
– przygotowanie interesujących prac plastycznych na wystawę poplenerową;
– promocja walorów kulturowych, przyrodniczych, architektonicznych miasta jako inspiracji dla twórczości.

Udało nam się zwiedzić najciekawsze zakątki Tychów pod przewodnictwem architekta pana Rafała Bełoniaka. Zainspirowani obejrzanymi miejscami wracaliśmy w kolejne dni, aby przelać na płótna nasze wrażenia. Pracowaliśmy w terenie w pocie czoła nie tylko ze względu na zaangażowanie twórcze, ale również warunki pogodowe. Wybrane przez młodzież motywy architektoniczne i przyrodnicze nabrały nowego życia w powstałych pracach.

Autorkami prac są: Krupa Natalia, Naczyńska Matylda, Lewkowicz Klaudia, Kułaga Weronika, Pach Zuzanna i Marcelina, Garleja Wiktoria, Tosoni Julia, Bonarska Martyna. Plener prowadziły: Prezes Fundacji Art Szansa, artysta plastyk Urszula Poposka, artysta plastyk Michał Litkiw oraz art. plastyk Edyta Knieżyk.

Kolejne konfrontacje odbywać się będą każdego roku w pierwszym tygodniu wakacji. Będzie to okazja do pokazania umiejętności artystycznych naszej tyskiej młodzieży i zaprezentowania ich prac na wystawie poplenerowej jesienią. O szczegółach będziemy informować na naszej stronie internetowej.

I DZIEŃ KONFRONTACJI:

II DZIEŃ KONFRONTACJI:

III DZIEŃ KONFRONTACJI:

IV DZIEŃ KONFRONTACJI:

V DZIEŃ KONFRONTACJI: