Komisja w składzie:

artyści malarze: Regina Lipecka, Edyta Knieżyk, Stanisław Mazuś, Michał Litkiw

po wnikliwej analizie prac  postanowiła przyznać dwie  nagrody główne w postaci jednorazowej kwoty w wysokości 750 zł (słownie siedemset pięćdziesiąt złotych) następującym uczennicom:

  • Patrycji Olender –  uczennicy klasy III,  III LO im. St. Wyspiańskiego, za przedstawiony zestaw prac „ Kompozycja  figuratywna ” ,”Portret blondynki”, „Głowa z ręką”,
  • Rozalii Kata – uczennicy klasy II,  III  LO im. St. Wyspiańskiego za pracę: „Portret kobiety”.

Obie autorki prac posiadają  umiejętność  myślenia koncepcyjnego, wyróżniają  się samodzielnością  myślenia, dojrzałością  w podejmowaniu tematów.  Zwrócono uwagę na ich  dojrzały warsztat, wyrazistość oraz ekspresję twórczą.

Komisja przyznała również dwa wyróżnienia w postaci dyplomów dla Marty Łuka za pracę „Martwa natura”, Aleksandry Stasica za 2 prace „Portret kapelusznika”, „Piegowata z dłonią” – uczennicom  I LO im. Leona Kruczkowskiego w Tychach.