Fundacja  „Art Szansa” zaprasza na  I  Konfrontacje  Twórcze  Młodzieży „ART  INSPIRACJE  –  TYCHY  2017”

Termin:    26.06 – 30.06.2017r.

W ramach I Konfrontacji odbędzie się plener malarski.

Miejsce spotkań i pracy twórczej: III LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach, ul. Elfów 62.

Uczestnicy pleneru:uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  wyłonieni  po przeglądzie prac w dniu 19.05.2017r.  (ilość miejsc ograniczona  do 12 osób).

Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie prac jest zgłoszenie uczestnictwa do dnia 13 maja br. pod numerem telefonu fundacji: 575 751 944.

Cele I Konfrontacji:

– rozwijanie i doskonalenie warsztatu plastycznego i wrażliwości artystycznej uczestników;

– pobudzenie i konfrontacja twórczych poszukiwań młodzieży w wybranej technice plastycznej, wymiana doświadczeń artystycznych;

– przygotowanie interesujących prac plastycznych na wystawę poplenerową;

– promocja walorów kulturowych, przyrodniczych, architektonicznych miasta jako inspiracji dla twórczości.


PROGRAM :

26.06 2017r. godz.: 9.00 – 16.00  

  • Wykład inaugurujący zaproszonego gościa na temat; „Walory kulturowe, przyrodnicze, architektoniczne miasta jako inspiracja dla twórczości”
  • Spotkanie organizacyjne
  • Zwiedzanie Starych Tychów , poszukiwanie motywów do pracy twórczej, wstępne szkice,

27.06 2017r.  godz.: 9.00 – 16.00 

  • Wykład na temat kompozycji w malarstwie
  • Plener malarski,

28.06 2017r.   godz.9.00 – 16.00 

  • Wykład na temat: „Ludzie, portrety”
  • Plener malarski

29.06 2017r.  godz.9.00 – 16.00 

  • Plener malarski

30.06 2017r.   godz.10.00 – 14.00 

  • Podsumowanie pleneru
  • Przegląd wykonanych prac przy udziale komisji składającej się z artystów plastyków, wybór najciekawszych prac, wybór najbardziej kreatywnego uczestnika pleneru, wręczenie dyplomów uczestnikom.  

 

Udział w plenerze jest bezpłatny.

Po plenerze odbędzie się wystawa poplenerowa  prac , nagrodzenie  najlepszej pracy i aukcja wybranych prac. Pieniądze z aukcji przeznaczone zostaną na cele statutowe Fundacji  Art Szansa oraz organizację II Konfrontacji Twórczych Młodzieży i organizację pleneru malarskiego w 2018 roku. 

Serdecznie zapraszamy, dodatkowe informacje pod numerem Fundacji: 575 751 944

Do pobrania: Formularz zgody