Michał Litkiw

litkiw 4Urodził się w 1954 w Gerynii na Podolu. Zaczął malować mając 19 lat. Najbliższymi formami wypowiedzi artystycznej są mu akwarela i rysunek. Od 1977 r. wykonuje obrazy olejne, próbuje także różnych technik graficznych. Nie miał żadnego nauczyciela, na nikim się nie wzorował.

Jego możliwości techniczne są szerokie. Posługuje się akwarelą, olejem, monotypią i collagem. Wprowadza także własne techniki temperowo-tuszowe, łączy grafikę z akwarelą, olej ze stalą i szkłem.

Swoje obrazy określa jako idee bez formy. Mają one przemawiać do umysłu oglądającego. Przemawiać w sposób szczególny. Celem jego twórczości nie jest bowiem wywoływanie u odbiorcy estetycznych doznań, tworzenia dzieł pełnych harmonii linii i barw. Jego celem jest raczej wyzwalanie nowych, nieznanych dotąd uczuć i stanów emocjonalnych, poruszanie wyobraźni i intuicji, przekraczanie granic, rytmów i estetyk.

Takie rozumienie malarstwa, podkreślającego jego inność i niezależność od tradycji, zbliża Litkiwa do nurtu szeroko pojętego informelu, to jest europejskiego malarstwa lat 50., charakteryzującego się dążeniem do swobodnej ekspresji, niepoddanego żadnym rygorom kompozycyjnym, które mogłyby ograniczyć dramatyzm dzieła sztuki.

Litkiw jest twórcą spontanicznym. Często jego obraz jest zapisem krótkiej chwili, przeżytej kreacji, nie zawsze pozytywnej, ale mierzącej się z egzystencją człowieka. Jest twórcą sztuki innej, w której przeważa ekspresyjność powstająca poza kierunkami i nietworząca kierunków. Gra kompozycją, harmonią a czasem kontrastem. W jego pracach daje się odczuć wszystkie ludzkie emocje: od smutku do euforii i radości. Daje przez to poznać inny wymiar naszej rzeczywistości, ukrytej, ale nie dla osób wrażliwych.

Od 2015 r. członek Rady Fundacji „Art Szansa”.