LOGO ART SZANSA

Do celów Fundacji należy przede wszystkim wspieranie artystów, ludzi kultury i sztuki, promocja, wspieranie i edukacja młodych artystów, promocja nowatorskich koncepcji i rozwiązań sztuki, działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez programy artystyczne (festiwale, warsztaty), organizację wystaw, galerii służących promowaniu i upowszechnianiu działalności artystycznej, działalność dydaktyczną (wykłady, konferencje, sympozja) oraz programy stypendialne dla młodych artystów, podejmujących działania zgodne z celami statutowymi Fundacji.

Michał Litkiw w StrefArcie

Michał Litkiw w StrefArcie

Półtora roku temu tyski artysta plastyk Michał Litkiw i Zbigniew Gieleciak powołali do życia fundację Art szansa. To wyjątkowe przedsięwzięcie ma na celu wspieranie artystów, ludzi z różnych dziedzin sztuki – plastyki, literatury, muzyki. Pomysł - Do tej idei...

Wernisaż prac Michała Litkiwa

Wernisaż prac Michała Litkiwa

Wernisaż prac autorstwa Michała Litkiwa pod nazwą „Obudzić wyobraźnię” towarzyszyć będzie "Wiosennemu Koncertowi dla Przedsiębiorców" w dniu 10 kwietnia br., organizowanemu przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach. W ramach wystawy zaprezentowanych zostanie...