Bardzo dziękujemy Zarządowi Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach za pomoc i rozpropagowanie wśród szkół ponadgimnazjalnych informacji o organizowanym Konkursie Stypendialnym Fundacji Art Szansa, a także umożliwienie wręczenia nagrody głównej podczas Gali Najzdolniejszych uczniów z tyskich szkół, która odbyła się w dniu 17 października 2016 r. Podczas uroczystości zaprezentowaliśmy prace laureatki – Darii Będkowskiej z III Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Tychach. Wystawa wzbudziła ogromne zainteresowanie.

Zapraszamy do kolejnej edycji naszego konkursu, która odbędzie się również w bieżącym roku szkolnym. Naszym celem, jest wsparcie finansowe uzdolnionych artystycznie uczniów szkół miasta Tychy
i okolicznych gmin. Pragniemy wyłonić grupę szczególnie utalentowanych uczniów i objąć ich mecenatem Fundacji dla ich dalszego rozwoju i doskonalenia umiejętności.

Na scenie Zarząd Fundacji podczas wręczania głównej nagrody Darii Będkowskiej w osobach: Prezes Urszula Poposka, Zbigniew Gieleciak – prezes OIPH w Tychach, Michał Litkiw – artysta malarz.

Nagrodzone prace autorstwa Darii Będkowskiej:

Zdjęcia wykonała Aleksandra Pocięgiel.