Fundacja Art Szansa organizuje kolejną, II edycję Konkursu Stypendialnego, w ramach którego zamierza wesprzeć finansowo uczniów uzdolnionych artystycznie szkół ponadgimnazjalnych miasta Tychy i okolicznych gmin.

Pragniemy wyłonić grupę utalentowanych uczniów i objąć ich mecenatem Fundacji dla ich dalszego rozwoju i doskonalenia umiejętności.

Regulamin konkursu przewiduje przyznanie nagrody stypendialnej raz na semestr i umożliwia ubieganie się o kolejną w drugim semestrze bieżącego  roku szkolnego.

Prosimy dyrektorów szkół o mobilizowanie uczniów do udziału w kolejnych edycjach konkursu, który będzie uwieńczeniem dorobku artystycznego. Trzecia edycja konkursu stypendialnego zostanie ogłoszona pod koniec czerwca br.

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK STYPENDIALNY

REGULAMIN KONKURSU